Κρητικό γλέντι οικονομικής ενίσχυσης στο Κοινωνικό κέντρο Σκοπευτήριο
(Ηρώς Κωνσταντοπούλου 16-18, Καισαριανή)
Κυριακή 5 Μαρτίου από τίς 18:00 μέχρι τις 21:00
Κυριάκος Μανιάς (Μπουλγαρί- τραγούδι)
Άλεξ Πάσσος (Κρουστά)
Άρης Πρεβεζάνος (Λύρα – τραγούδι)