Μοίρασμα κειμένων σε Ν.Κόσμο και Ν.Σμύρνη

Τα μοιράσματα κειμένων και η συνάντηση με κομμάτια της κοινωνίας στο δρόμο, σε λαικές, σε πλατείες, σε χώρους δουλειάς, πανεπιστήμια δημιουργεί ζωντανή σχέση μεταξύ μας, ως ίσοι ανάμεσα στους ίσους.

Read More