Ο μονόλογος του Θανάση Τριαρίδη ‘Το τηλεφώνημα’ στο Κ*ΒΟΞ