Όποιος συμμετέχει σε εξώσεις πρώτης κατοικίας θα μας βρίσκει απέναντί του. Ή με την τάξη μας ή με τους εχθρούς της.