Βίντεο για τις αυξήσεις στο ηλεκτρικό ρεύμα και της παρέμβασής μας στο σπίτι του Χατζηδάκη..