Σάββατο 30 Δεκεμβρίου στις 21:00 στην κατάληψη Αλλότρια