Παρέμβαση στην ιδιωτική κλινική Therapis General Hospital